آخرین اخبار :
کد خبر : 2168 پنج شنبه 31 خرداد 1397 اقتصاد
نيروگاه شهيد سليمي نكا

واحد 2 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.

واحد شماره 2 بخاري نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفيت 440 مگاوات كه از سوم ارديبهشت ماه به منظور انجام تعميرات مياندوره اي و حفظ آمادگي و پايداري توليد در تابستان از مدار خارج شده بود، پس از 39 روز كار فشرده تعميراتي مجدداً به شبكه سراسري پيوست.

واحد 2 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.

      واحد شماره 2 بخاري نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفيت 440 مگاوات كه از سوم ارديبهشت ماه به منظور انجام تعميرات مياندوره اي و حفظ آمادگي و پايداري توليد در تابستان از مدار خارج شده بود، پس از 39 روز كار فشرده تعميراتي مجدداً به شبكه سراسري پيوست.

    در طول اين تعميرات اقدامات و فعاليتهاي مختلفي به شرح زير در تجهيزات عمده واحد انجام پذيرفت:

- قلياشويي بويلر و ايرپري هيترها.

- تعويض لوله هاي كولر آب سرويس شمالي و جنوبي.

- اسيد شويي كندانسور اصلي.

- جت پرژر كندانسور فرعي.

- بازديد و تميز كاري مشعلها.

- رفع نشتي از مسير ورودي آب دريا به كولر آب سرويس.

- رفع نشتي بويلر.

- تعويض اف دي فن شماره يك.

- ترميم ديواره كانال دود و ورق ديواره اير پري هيترها.

- ترميم عايقهاي بويلر.

- رفع لرزش و صداي غير عادي كندانسيت پمپ شماره يك.

- انجام تست غير مخرب و تعويض يكي از پره هاي رديف آخر توربين  LP.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها