آخرین اخبار :
کد خبر : 21747 پنج شنبه 21 آذر 1398 اجتماعی
توحیدی مقدم در نشست انتخاباتی با مسولین کمیته ها

رسالت خطیر وزارت کشور، برگزاری انتخابات است

فرماندار نکا: کارکنان فرمانداری و بخشداریهای تابعه در کنار برگزاری انتخابات بعنوان اصلی ترین وظیفه خود، سایر وظایف و امورات محوله را نیز به نحو احسن انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نکا، توحیدی مقدم فرماندار نکا در نشست انتخاباتی با مسولین کمیته ها، با اشاره به رسالت خطیر وزارت کشور در برگزاری انتخابات بیان داشت: یکی از تخصصی ترین وظایف وزارت کشور برگزاری انتخابات می باشد که بالطبع تمامی کارکنان این مجموعه در انجام این رسالت اداری به تناسب وظیفه و پست سازمانی دخیل می باشند.

نماینده ارشد دولت در شهرستان نکا تصریح کرد: برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند فراتر از رسالت اداری و سازمانی وظیفة اخلاقی و اجتماعی ما است.

توحیدی مقدم افزود: کارکنان فرمانداری و بخشداریهای تابعه باید در کنار برگزاری انتخابات بعنوان اصلی ترین وظیفه خود ، سایر وظایف و امورات محوله را نیز به نحو احسن انجام دهند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها