آخرین اخبار :
کد خبر : 2180 شنبه 2 تير 1397 فرهنگ

اولین نشست شاعران آیینی در خانه هنرمندان ساری برگزار شد

اولین نشست شاعران آیینی ساعت ۱۸/۰۰ روز جمعه مورخه 97/04/01در خانه هنرمندان ساری برگزار شد

به گزارش خبر مازندران اولین نشست شاعران آیینی ساعت ۱۸/۰۰ روز جمعه مورخه  97/04/01در خانه هنرمندان ساری برگزار شد
ابتدا آقای  دکتر محمدرضا حسن پور عضو هیات مدیره خانه هنرمندان و رییس انجمن شعر و ادب به معرفی خانه ی هنرمندان واهداف خانه پرداخت
سپس جلسه با بیانات استاد عباس آزادیان عضو هیات موسس خانه و شاعران این حوزه آقایان اکبر صفری، عادل بوشهری ،استاد گل عمویی ،حاج اقا نادری، احمد ایرانی دوست و سایر اعضای جلسه ادامه یافت.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها