آخرین اخبار :
کد خبر : 4 پنج شنبه 27 ارديبهشت 1397 اقتصاد
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

190 هکتار مزارع سویا مازندران سبز شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون در 889 هکتار از مزارع کشت سویا انجام شد که 840 هکتار دیم و 49 هکتار آبی بود که از این میزان سطح زیرکشت 195 هکتار سبز شده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حسن عنایتی با بیان اینکه با یک‌هزار و 257 بهره‌بردار سویاکار در یک‌هزار و 715 هکتار قرارداد کشت سویا منعقد شد، گفت: یک‌هزار و 614 هکتار از مزارع به صورت دیم و 101 هکتار به صورت آبی کشت سویا انجام شده است.

 

وی ادامه داد: تاکنون در 889 هکتار از مزارع کشت سویا انجام  شد که 840 هکتار دیم و 49 هکتار آبی بود که از این میزان سطح زیرکشت 195 هکتار سبز شده است.

 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: از سطح زیرکشت سویا سبز شده، 181 هکتار مربوط به مزارع دیم و 14 هکتار آبی بوده است.

 

این مسؤول با اشاره به اینکه تاکنون 108 هزار و 400 کیلوگرم بذر سویا بین کشاورزان توزیع شد، اظهار کرد: 127 هکتار از مزارع سویا در استان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

 

عنایتی با بیان اینکه با 60 بهره‌بردار در 119 هکتار از مزارع آفتابگردان قرارداد کشت منعقد شد، گفت: 107 هکتار به صورت دیم و 12 هکتار آبی بوده است.

 

وی خاطرنشان کرد: 97 هکتار آفتابگردان کشت شد که 85 هکتار دیم و 12 هکتار آبی بوده است.

 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: از میزان سطح  آفتابگردان کشت شده 49 هکتار سبز شد که 6 هکتار آبی و 43 هکتار دیم بوده است.

 

این مسؤول ادامه داد: 909 کیلوگرم بذر برای کشت آفتابگردان از سوی کشاورزان مصرف شده است.

 

عنایتی بیان کرد: تاکنون 134 تن کلزا به ارزش ریالی 3 میلیارد و 470 میلیون ریال از کشاورزان خریداری شده است.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها