آخرین اخبار :

شرکت ها / شرکت نیروگاه شهید سلیمی نکا

بازديد مهندس طرزطلب از نيروگاه شهيدسليمي نكا
تقديرمهندس داود طارمي مشاور وزير از مهندس سجاد احمدي
برگزاري ويژه برنامه زير سايه خورشيد در نيروگاه نكا
كاركنان نيروگاه نكا الگوي خودباوري هستند
افزايش2 درصدي توليد در نيروگاه‌ ‌نكا
برگزاري سمينار فضاي مجازي، فرصت­ها و تهديدات امنيتي- اخلاقي در نيروگاه نكا
 واحد يك بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
برگزاري همايش ساخت داخل در نيروگاه نكا